Stiftelserna


Fromma understödsfonden för privatpersoner och föreningar

20 % av Fromma stiftelsens årliga avkastning skall tillfalla behov inom Trelleborgs kommun som faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

Mera information

Fromma för medicinsk forskning

Ur denna fond utdelas årligen ca 7 miljoner kronor till forskning som bedrivs på skånska institutioner och universitet

Mera information

Försköningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till försköning av Trelleborgs Kommun.

Mera information