Försköningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till försköning av Trelleborgs Kommun.

Stiftelsernas styrelse vill medverka till utsmyckningens eller konstverkens utformning, dvs stiftelsen tar inte upp ansökningar om finansiering av redan beslutade utsmyckningar eller inköp.

Under årens lopp har konstverk köpts in i samråd med olika parter som Trelleborgs kommun och Trelleborgs Församling opch överlämnats som gåva.

Nämnas kan:

1957 Äventyret Liljeborgsskolans gård
1967 Pojke tyglande två hästar Vid Skyttsgården
1970 Månårsfågeln Kyrkoplanteringen
1977 Rådhusfontänen Rådhusplatsen
1981 Meditation Minneslunden Norra kyrkogården
1992 Vingslag Minneslunden Västra kyrkogården
1993 Att bara vara Lejonhjälmsgränden
1995 Böst Gågatan
2004 Föränderlig profil Lasarettets huvudentré
2006 Mobile Rådhustorget
2006 Utgivning av skriften ”Konstvandring,i Trelleborg”
2007 Nya entréer till stadsparken Stadsparken
2009 Ombyggnad av parken vid,stiftelsens Hem för Gamla Hemmet för Gamla
2012 Meditationsplats Norra Kyrkogården
2015 Filmen om Axel Ebbe Av Jan Troell och Jan Hemmel
2015 Två konstinstellationer I Smygehamn
2019 Språkväxten Västervångsskolans Gård
2020 Sälen Isak Trelleborgs Stadspark
2022 Nilofar Familjens Hus Anderslöv

Därutöver har stiftelsen medverkat till iordningställande av parker och lekplatser, renovering av Maglarps medeltidskyrka, Rosenträdgården i Stadsparken, bårtäcket i Norra kapellet, Drottning Viktorias matsal i Forumbyggnaden, drift av "Blå Huset" osv. En ständig diskussion pågår, om hur Försköningsstiftelsens avkastning på bästa sätt kan komma trelleborgarna till del.


Johan Kock, 1955

© Jonas Fröding/BUS 2014

Äventyret, 1958

© Thure Thörn/BUS 2014

Pojke tyglande två hästar, 1967

© Axel Wallengren/BUS 2014

Månårsfågeln, 1970

© Thyra Lundgren/BUS 2014

Rådhusfontänen, 1977

© Thure Thörn/BUS 2014

Meditiation, 1981

© Peter Linde/BUS 2014

Vingslag, 1992

© Lena Cedergren/BUS 2014

Att bara vara, 1993

© Jonas Högstrom/BUS 2014

Böst, 1996

© Fred Åberg/BUS 2014

Föränderlig profil 1, 2004

© Ulla Viotti/BUS 2014

Föränderlig profil 2, 2004

© Ulla Viotti/BUS 2014

Mobile, 2006

© Claes Hake/BUS 2014