Hemmet för gamla

Verksamhet - boende

Västra flygeln uppfördes år 1954 och övriga byggnader år 1967-68. År 1994 installerades hissar i samtliga byggkroppar. Samtidigt genomgick alla lägenheter en anpassning till handikappsbestämmelser och en genomgående uppfräschning. Flyglarna innehåller 36 mindre lägenheter, som kan uthyras till personer som innefattas under skatteverkets definitioner för mindre bemedlade.

I huvudbyggnaden finns stiftelsernas kansli och styrelserum samt på nedre plan en dagcentral där stiftelsen bedriver terapi- och hobbyverksamhet i form av sömnad, vävning, snickeri, biljard etc.

Dagcentralen är öppen för alla.

Boendeansökan

Blanketter skall avhämtas personligen av den sökande hos Bodil Frostholm på Dagcentralen. Enligt stiftelsens stadgar skall lägenheterna uthyras till mindre bemedlade personer. Detta innebär att Skatteverkets rekommendationer beträffande inkomst och förmögenhet kommer att tillämpas vid bedömning av ansökan.