Styrelse och Anställda

Styrelsen består av fem ledamöter samt två personliga suppleanter till släktens ledamöter. Ledamöternas mandattid är fyra år och innevarande mandatperiod omfattar perioden 2015-2018.


Bengt Holgersson, ordförande

Utsedd av länsstyrelsen i Skåne län.

Sven Lindqvist, vice ordförande

Utsedd av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Ina Liljeberg, styrelseledamot

Utsedd av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Magnus Nedström, styrelseledamot

Utsedd av Johan Kocks släktgren.

Bo Herrlin, styrelseledamot

Utsedd av Greta Kocks släktgren.

Ingela Rickander, suppleant

Utsedd av Johan Kocks släktgren.

Lovisa Hall, suppleant

Utsedd av Greta Kocks släktgren.

Jan Mårtensson, verkställande direktör

Utsedd av stiftelsernas styrelser.

Tom Arnshed, auktoriserad revisor

Utsedd av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Carl-Johan Reventberg och Bengt Herrlin släktrevisorer

Utsedda av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Bodil Frostholm, fastighetsförvaltning

Peter Nilsson, vaktmästare


Expedition

Stiftelsernas kansli och dagcentral nås säkrast måndagar, tisdagar och torsdagar, kl. 9-11.30 samt fredagar kl. 12.30 – 15.30

Besöksadress är Lejonhjälmsgränden 14 A, 231 43 Trelleborg

Telefon 0410-133 20 Fax 0410-185 85

Besökstid efter överenskommelse