Fromma stiftelsens Understödsfond för privatpersoner och föreningar

En betytande del av avkastningen skall tillfalla behov inom Trelleborgs kommun som faller inom ramen för stiftelsens ändamål. Dessa anslag fördelas av styrelsen ur den s.k. Understödsfonden och kan tillfalla enskilda trelleborgare eller föreningar och organisationer i Trelleborg.

Saknas lokal förening kan regional förening med anknytning till Trelleborg söka anslag.

Stiftelsens ändamål är ungdomars vård, fostran och utbildning samt främja vård av behövande, äldre och sjuka.

Ansökningstider för dessa anslag är den 1 april och 1 oktober varje år.

Blanketter för detta ändamål kan rekvireras via stiftelens kansli eller här nedan.

Mer information om ansökan

Ansökan för privatpersoner

Ansökan för organisationer och föreningar

 

Utöver ovanstående utgår följande anslag och stipendier:

 

Söderslättsgymnasiets avgångsklasser i Trelleborg

Fem stipendier på f.n. kr 15 000 vardera utgår till begåvade elever för fortsatta studier. Två stipendier utgår årligen till elever för deltagande i Svenska Kemistsamfundets Berzeliusdagar i Stockholm.

Samtliga stipendiater utses av Söderslättsgymnasiet stipendiekollegium

Musikhögskolor

Stipendier, f.n. 15 000 kr utgår till elev med trelleborgsanknytning och som anses ha goda utvecklingsmöjligheter. Stipendiater nomineras av respektive musikhögskola och utses av stiftelsens styrelse.

Kulturskolan i Trelleborg

Fem uppmuntringsstipendier om f.n. 2 000kr och fem om 500kr utgår till begåvade elever och stipendiaterna utses av kollegiet vid Kulturskolan.

Lasarettet i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande vid symposier och för vidareutbildning etc. inom Trelleborgs Sjukvårdsdistrikt utgår till läkare och övrig personal årliga anslag. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av kommittéer inom Trelleborgs Lasarett.

Folktandvården i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande i symposier och för vidareutveckling etc inom Folktandvården i Trelleborgs distrikt utgår till tand läkare och övrig personal. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av Folktandvården i Trelleborg.