Stiftelse för medicinsk forskning (Fromma)

För år 2020 utlyste styrelsen 7,4 miljoner kronor att utbetalas under 2021. Utlysning för 2021 att utbetalas 2022 uppgår till 7,4 mkr.

I enlighet med stadgarna som föreskriver att stiftelsen ska stödja kroniskt invalidiserande sjukdomar, har styrelsen beslutat att stödja kliniskt patientnära medicinsk forskning avseende rörelseorganens sjukdomar samt demenssjukdomar. Forskningen ska bedrivas inom medicinska fakulteten vid Lunds Universitet eller vid sjukhus och andra institutioner i Skåne.

Anslag ges företrädesvis till disputerade forskare i postdoktoralt skede och söks en gång per år.

Storleken på utdelade belopp är för närvarande mellan 80 tkr och 200 tkr. Utdelad summa inkluderar OH-kostnader och ska förvaltas av Lunds Universitet eller region Skåne. Tilldelade medel kan inte användas till resor utan godkännande från styrelsen.

Har du fått medel året innan, lämnar du rapport i ansökan året efter, även om du inte söker fortsatta medel.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Specifik information rörande ansökan framgår av informationsrutor på ansökningsformuläret.

När du söker anslag eller bidrag från Kockska stiftelsen behöver du lämna information om dig själv och ditt projekt. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling, är du varmt välkommen att kontakta oss.

För att granska ansökningar har vi hjälp av ett vetenskapligt råd som bedömer ansökningarna och lämnar förslag till tilldelning till styrelsen.

Nuvarande utlysningar

Till utlysningarna