Välkommen till Kockska stiftelserna


Ändamål och verksamhet

  • Fromma stiftelsen för medicinsk forskning ger anslag till forskning vid Universitet och institutioner i Skåne
  • Fromma stiftelsen Understödsfond delar ut till föreningar, privatpersoner för aktiviteter för unga, gamla eller sjuka
  • Försköningsstiftelsen anslår medel för Trelleborgs Kommuns försköning
  • Hemmet för Gamla har som ändamål att lämna bostadsbidrag åt mindre bemedlade åldringar i Trelleborgs stad

Fromma stiftelsens Understödsfond för privatpersoner och föreningar

Fonden delar ut cirka 1,5 miljoner kronor årligen till behov inom Trelleborgs kommun

Mer information

Fromma stiftelsen för medicinsk forskning

Ur denna fond utdelas årligen cirka 7 miljoner kronor till forskning som bedrivs på skånska institutioner och universitet

Mer information

Försköningsstiftelsen

Stiftelsens avkastning skall användas till Trelleborgs kommuns försköning

Mer information

Hemmet för gamla

Ändamålet för stiftelsen är att lämna bostadsbidrag åt mindre bemedlade åldringar i Trelleborgs stad.

Mer information